Dokumenta koja su potrebna za upis deteta u vrtić
Za Dete:

1. Odbijenica,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Potvrda od pedijatra da dete može u kolektiv.

Za Roditelja / Podnosioca zahteva:

1. Državljanstvo,
2. Očitana lična karta,
3. Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa.

...

VRTIĆI EXTREME KIDS - UPIS JE POČEO!
Cena na mesečnom nivou 5500 din (uz subvenciju).

Mi smo privatna Predškolska ustanova akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Vrtić je u sistemu subvencija grada i upis dece se vrši cele godine.
Grupe su male sa po dva vaspitača. Vaspitači su mladi i puni energije. Deca imaju četiri obroka-doručak, dve užine i ručak.
Radno vreme je od 07 do 18h. Posebnu pažnju poklanjamo sportskim aktivnostima i jutarnjoj gimnastici.

Pogledaj više...