Menu Will Append With Javascript

Dokumenta koja su potrebna za


upis deteta u vrtić

Za Dete:

1. Odbijenica,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Potvrda od pedijatra da dete može u kolektiv.

Za Roditelja / Podnosioca zahteva:

1. Državljanstvo,
2. Očitana lična karta,
3. Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa.

shapes
shapes
<